Date Geografice

Comuna Pantelimon este situată în partea de nord a județului Constanța, la o distanță de 60 de km de municipiul Constanța și 45 km de orașul Hârșova, se întinde pe o suprafață de 13.438 ha și este formată din 5 sate: Pantelimonu de Sus – satul de reședință, satul Pantelimon de Jos; satul Runcu; satul Nistorești și satul Călugăreni.
Comuna Pantelimon se învecinează la nord cu comuna Vulturu, la est cu comuna Cogealac, la sud cu comunele Grădina și Târgușor și la vest cu comuna Crucea.
Teritoriul comunei Pantelimon este situat pe Platoul Central Dobrogean, la aproximativ jumătatea distanței dintre Marea Neagră și Dunăre. Teritoriul aparține regiunii situate la sud de linia Pecineaga – Camena, în zona care face trecerea de la podișul înalt dobrogean la Platforma Prebalcanică sau Podișul Central și Podișul Dobrogean, fiind străbătute de râul Casimcea.

Clima
Clima zonei aparține tipului temperat continental. Media temperaturilor anuale calculate pe baza datelor înregistrate pe o perioadă de 35 de ani este de 10,7 grade Celsius. Media anuală a precipitațiilor calculată pe o perioadă de 35 de ani la stația Casimcea este de 431,8 mm. Vânturile constitue factorul climatic cel mai constant ce caracterizează regiunea.

Solurile
Învelișul de sol, rezultat al interacțiunilor factorilor fizico-geografici se prezintă destul de divers, dar se remarcă la nivel general influiența deosebită a rocii reliefului și apei freatice.

Vegetația
Vegetația sponatană pe teritoriul comunei se încadrează în categoria de vegetație corespunzătoare stepei semiaride, cu unele variațiuni caracteristice diferitelor unități geormorfologice de pe acest teritoriu. Pe versanții cu schelet și rocă la zi întâlnim flora caracteristică câmpiei joase și umede fiind regiune de stepă semiaridă.
Teritoriul este lipsit de păduri naturale, cu excepția unei suprafețe plantate în anii 1980, de 363 ha, cu arbuști mici specifici soiului arid.
Vegetația spontană cuprinde elemente ca: pelinița, aliorul, păișul, pirul crestat, coada șoricelului, etc.

Fauna
Fauna comunei este bogată și caracteristică zonelor de stepă, predominând rozătoarele și păsările. Speciile de animale caracteristice stepei sunt: popândăul, șoarecele, iepurele de câmp. Cele mai tipice carnivore de stepă sunt: dihorul de stepă, dihorul pătat, nevăstuica și vulpea roșcată. Dintre speciile de păsări răpitoare întâlnim șorecarul mare.

Organizare
Comuna este alcătuită din 5 sate: Pantelimonu de Jos, Runcu, Nistorești și Călugăreni și se întinde pe o suprafață de 13.438 ha, din care 11.265 teren arabil, 1319 ha-pășuni.
Rețeaua de străzi și drumuri este de 31 de km.
Comuna este traversată de două drumuri județene care se intersectează în localitatea Pantelimon: DJ 226, pe tronsonul DN 2A – Pantelimon – Pantelimon de Jos – Cogealac și DJ.
Circulația între satele comunei se face pe următoarele relații:
-DJ 225 Pantelimon – Runcu, pe drum asfaltat 7 km;
-DC 74 Runcu-Nistorești, pe drum asfaltat 5 km;
-DJ 226B Pantelimon – Pantelimon de Jos, pe drum asfaltat -6 km;
-DC 75 Pantelimon de Jos-Nistorești-Călugăreni, pe drum asfaltat 6 km+ 5 km pietruit.
Comuna Pantelimon are acees la:
-Căile feroviare pe DJ 225 Pantelimon-Târgușor cea mai apropiată gară CFR la 15 km;
-Aeroportul M.Kogălniceanu pe DJ Pantelimon-Târgușor- M.Kogălniceanu – 26 km;
-Portul fluvial Hârșova pe relațiile DJ 225 Pantelimon-Saraiu-Hârșova – 48 km; DJ 226 B-DN 2A Pantelimon-Crucea-Hârșova-45 km.
Situația drumurilor se prezintă astfel: toate drumurile din satul Pantelimon și Pantelimon de Jos sunt asfaltate, în curs de asfaltare sunt celelate drumuri ale satelor (proiect în derulare).

Sari la conținut